Specificatie van de schoolkosten per leerjaar 2023-2024
Toelichting ouderbijdragen